kano

Hoe simpel kan het zijn

kano ..
Het woord kano is de verzamelnaam van alle kano-achtigen, waaronder de kajak. Er zijn dan ook verschillende soorten peddels en daarmee ontstaat er een verschil dat een naam heeft. Een dubbelbladige peddel noemen we een kajakpeddel, de sport die hiermee uitgevoerd wordt noemen we kajakvaren en het bootje heet een kajak. Als we deze woorden ook gaan gebruiken waar het voor bedoeld is wordt het duidelijk voor iedereen.

Er is een ander vaartuig dat in ieder geval geen kajak wordt genoemd en dat moet een kano zijn. Door de onbekendheid van de begrippen kano en kajak wordt er vaak een onjuist gebruik gemaakt van de namen. Door het begrip "Canadees" te gebruiken voor de kano wordt deze onkunde weggepoetst maar het blijft een onjuist gebruik. In reactie op deze fout zijn we de Canadees de naam open-kano gaan geven om het onderscheid op een juiste wijze te beschrijven. Met deze benaming is te leven maar het blijft nog steeds een gezochte oplossing voor iets dat heel simpel kan en door een juist gebruik is opgelost.

kano is voor ons een teken van protest. Het laat zien dat als de mensen die het zouden moeten weten, zoals bestuurders van het Watersportverbond en de TKBN, bestuurders van kanoverenigingen, leden van commissies en iedereen die veelvuldig in een kano of kajak gebruik maakt de juiste terminologie gebruikt. kano is een oproep om een kano een kano te noemen en een kajak een kajak. Hoe simpel kan het zijn.

Nogmaals de twee belangrijkste verschillen van deze sportvaartuigen. Bij een kajak zit de vaarder min of meer op de bodem van de boot en bij een kano zit de vaarders ca 20 cm boven de bodem. Het andere verschil is de peddel. Een kanovaarder gebruikt een steekpeddel, een steel met één blad en de kajakvaarder gebruikt een peddel met aan twee zijden een blad. Zo, en niet anders. Dus bij het zien van kano weet je wat er achter zit.

Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom want hoe meer we discussiëren over dit onderwerp hoe sneller het voor iedereen duidelijker zal zijn. Wij van Kanokamperen zweren bij de kano als boot maar ook de toegepaste peddeltechniek is een kwaliteit. Daar hebben we een flink aantal goede redenen voor, maar daar over elders.